קרן פנסיה.

קרן פנסיה הנה מכשיר חיסכון לימי הפרישה לגמלאות ונועדה להחליף את המשכורת או השכר שאדם הרוויח עד שפרש. ע"י כך מקבל החוסך לאחר פרישתו קצבה חודשית, כמו שבעבר קיבל משכורת חודשית.בנוסף לחיסכון לגיל פרישה, כוללת הקרן גם רכיב ביטוחי להגנה מפני אבדן כושר עבודה (פנסיית נכות), וכן ביטוח שארים למקרה של מוות (פנסיית שאירים) והכל בהתאם להוראות תקנון קרן הפנסיה. קרן הפנסיה מבוססת על ערבות הדדית בין החוסכים,  ומנוהלת על ידי תקנון אשר מפרט את מכלול התנאים.

החל מ-2008 מחויב כל מעסיק להפריש לקרן פנסיה עבור עובדיו – לנשים מעל גיל 20 וגברים מעל גיל 21. בנוסף, נקבע כי המעסיק מחויב להפריש כסף לטובת הפיצויים של העובד. נכון להיום, על המעסיק להפריש לפחות 18.5% מגובה מהשכר של העובד, כאשר 6% יהיו על חשבון העובד ו-12.5% על חשבון המעסיק (מתוכם, 6% לרכיב הפיצויים). מקסימום ההפרשות של העובד והמעביד לקרן פנסיה יהיו 22.83% משכר העובד (בתנאי שהסכום אינו יותר מ- 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. בשנת 2023 כאשר השכר הממוצע הוא 11,870 ש"ח, הפקדות העובד והמעביד ביחד לא יעלו על 20.5% מ- 23,740 ש"ח שהם 4,866 ש"ח). עובדי משק בית, כגון מטפלים ועוזרות בית, זכאים גם הם להפרשות לפנסיה, כמו כל עובד אחר במשק ויש להפריש בגינם את אותם האחוזים.

מ-2017 קיימת חובת הפקדה לטובת קרן הפנסיה גם עבור עובד עצמאי, כאשר גובה ההפקדה הנדרש נקבע לפי הכנסותיו השנתיות של העצמאי.

יתרונות המוצר:

  • הטבות מס מהמדינה בעת הפקדה
  • מוצר הפנסיוני הזול ביותר, גם בחסכון וגם בעלויות הביטוח – נותן יתרון כמוצר חסכון ארוך טווח
  • אפשרות ניוד ומעבר בין מגוון רחב של מסלולי השקעה ללא עלות וללא אירוע מס
  • 30% מנכסי הקרן מושקעים באגרות חוב מבטיחות תשואה. הבטחת התשואה נעשית על ידי אג"ח ממשלתיות הנושאות ריבית קבועה וצמודות למדד.
  • פיזור נכסי הקופה למגוון רחב של אפיקי השקעה כולל נכסים לא סחירים (נדל”ן, אשראי, קרנות וכדומה) נכסים אלו מהווים בסיס יציב להשקעה ארוכת טווח.

עלינו

אורדר ניהול הון הינה חברה לניהול ותכנון פיננסי בעלת ניסיון עתיר שנים בתחום הפיננסי והפנסיוני הפועלת באישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון. החברה הינה בבעלות פרטית ואינה בבעלות מלאה או חלקית של בית השקעות או חברת ביטוח המאפשרת אובייקטיביות.

מעוניין בפרטים נוספים?

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

צרו קשר.

טלפון

074-7377252

כתובת

הרוקמים 23, חולון