תיקון 190.

בשנת 2012 נכנס לתוקף תיקון 190 אשר מהווה תיקון לפקודת מס הכנסה. תיקון 190 מחזיר את האטרקטיביות של קופות הגמל ומתייחס למגוון נושאים וביניהם מתן הטבות בעת מיסוי קצבאות והיוונן. אחד מיתרונות הגדולים בתיקון הינו האפשרות להפקיד כספים לקופת גמל במעמד עצמאי ולמשוך את הכספים באחת משתי האפשרויות הבאות:

 1. אם תחליטו למשוך את הכספים כקצבה – תהנו מפטור מלא ממס רווח הון וממס הכנסה על הקצבה.
 2. בעת היוון קצבה מוכרת – משיכה כסכום חד פעמי – במקום 25% מס רווחי הון כנהוג בשוק ההון, תשלמו רק 15% מס נומינלי.

(מיסוי בשיעור של 15% נומינלי כאמור לעיל יהיה הטבה בכפוף לשיעורי אינפלציה ותשואות מסוימים).

מהם הקריטריונים למשיכה חד פעמית של כספים שנצברו בקופת גמל לפי תיקון 190?

 1. על העמית להיות בן 60 ומעלה.
 2. העמית מקבל קצבה חודשית העולה על סכום הקצבה המזערית על פי דין. כלומר, כ-4850 ש"ח בחודש (נכון לשנת 2023).

יתרונות הפקדה לקופת גמל במסגרת תיקון 190:

 • הכספים נזילים בכל עת (החל מגיל 60 וקבלת קצבה מזערית)
 • אפשרות ניוד ומעבר בין מגוון רחב של מסלולי השקעה ובין גופים שונים ללא עלות וללא אירוע מס
 • תשלום מס רווח הון מופחת – בשיעור של 15% מהרווח הנומינלי במקום 25% מהרווח הריאלי. (מיסוי בשיעור של 15% נומינלי כאמור לעיל יהיה הטבה בכפוף לשיעורי אינפלציה ותשואות מסוימים).
 • אפשרות לקבלת קצבה חודשית – כספים שהופקדו תחת תיקון 190 יהיו פטורים ממס על הקצבה.
 • ניתן להשוות תשואות של קופות גמל המתפרסמות מדי חודש באתר האוצר ובתקשורת בצורה שקופה.
 • במקרה של העברה בין דורית, אם חלילה נפטר החוסך לפני גיל 75 יקבלו המוטבים/יורשים בעת פטירת החוסך פטור מלא ממס רווחי הון, בגין כל הרווחים שהצטברו בקופה. אם החוסך נפטר לאחר גיל 75, היורשים מקבלים את זכויותיו כפי שהן: יהיה להם פטור מלא ממס על קצבה לאחר גיל 60 ומס רווח הון של 15% על משיכה הונית.  
 • עלויות נמוכות יותר בהשוואה לאפיקי השקעה אחרים

עלינו

אורדר ניהול הון הינה חברה לניהול ותכנון פיננסי בעלת ניסיון עתיר שנים בתחום הפיננסי והפנסיוני הפועלת באישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון. החברה הינה בבעלות פרטית ואינה בבעלות מלאה או חלקית של בית השקעות או חברת ביטוח המאפשרת אובייקטיביות.

מעוניין בפרטים נוספים?

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

צרו קשר.

טלפון

074-7377252

כתובת

הרוקמים 23, חולון